Wspólnik – komplementariusz Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria opiera się na filarach:

• prawie karnym w sferze:  finansów,  podatków, dotacji unijnych, zamówień publicznych, inwestycji, administracji, określanym często jako karne gospodarcze

lub white collars crimes.

• prawie odszkodowań w sferze inwestycji, kontraktów, nacjonalizacji, medycyny

i wypadków drogowych.

Przeprowadzamy analizy prawne, audyty, doradzamy w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, w tym ograniczania skutków czynów zabronionych godzących w przedsiębiorców;

Szkolimy przedsiębiorców, samorządowców w zakresie procedur karnych;

Wspieramy przedsiębiorców we wszelkich procedurach prawnych mających na celu restrukturyzację działalności i ograniczenie odpowiedzialności na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego.

Opracowujemy dedykowane przedsiębiorcom wewnętrzne procedury firmowe (internal compliance programmes) w celu optymalizacji funkcjonowania biznesu i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez ich zespoły, w tym sprawnego, szybkiego wykrywania nieprawidłowości.

Doradzamy przedsiębiorcom we wszelkich postępowaniach wszczynanych przez organy publiczne w tym finansowe oraz wspomagamy w działaniach służących zdiagnozowaniu przyczyny wykrytych nieprawidłowości prawnych oraz usunięciu ich skutków.

Dodatkowo PRO BONO świadczymy pomoc prawną w zakresie bezpieczeństwa prawnego zarządzania w czasie epidemii.